TURORIENTERING 2023

I år bruker vi kartene Haugsberget-Smørbukken, Grundsetmarka og Svartholtet Sør-Lillemoen. Konvolutter er lagt ut for salg i Sport 1 Kvartalet, Intersport Amfi og Nye Sporten Kremmertorget. Løp og kjøp og sett i gang. Ved å delta i Tur-o får du en fantastisk opplevelse i skogene rundt Elverum. Samtidig støtter du Elverum OK økonomisk slik at vi har penger til våre forskjellige tilbud.