DATO

KART

INNHOLD

VEI TIL START

ARRANGØR

30.04

Løvbergsmoen

Mellom

Strandbygdsv, sving ved Curida

Harald Østbye

07.05

Stavåsen

Mellom

Strandbygdsv, sving ved Curida

Gaarder/Strand

14.05

Svartholtet

Mellom

Mastmoen enden av Grøndalsbakken

Stein Nordvi

28.05

Smørbukken

Mellom

Vestsiv. mot Skjefstadfossen

Anna Thekla Tonjer

04.06

Stavåsen

Mellom

Løberg gård (Stavåsdammen)

Joar D. Kleiva

11.06

Stavåsen

Mellom

Strandbygdsv. ved Martnsveien

Per Dahl

06.08

Løvbergsmoen

Sprint

Strandbygdsv, sving ved Curida

Ingvald Pedersen

13.08

Stavåsen

Mellom

Sundsvoll skole

Marianne & Monica

20.08

Svartholtet

Mellom

Trimplassen

Håkon Morten

27.08

Løvbergsmoen

Sprint

Strandbygdsv, sving ved Curida

Harald Østbye

03.09

Svartholtet

Mellom

Svartholtet barnehage

Sylvia Andersen/Ottar Evensen

10.09

Terningmoen

Sprint

Rundkjøring v/Terningen Arena

Thorsteinn Sigurjonsson

17.09

Museene

Sprint

Skogmuseet

Stein Edvardsen

 

INFO TIL DELTAGERE:

 • Løyper står ute fra torsdag kl. 18.00 på løpsdagen frem til neste torsdag, så man kan løpe når det passer.
 • På postene henger det kun postflagg/skjermer. 30.04 også refleksstaver for natt-trening.
 • Kart for løyper blir lagt ut på hjemmesida eok.no før hvert løp.
 • Alle kan fritt uten kostnad skrive ut ønsket antall kart for hvert løp.
 • Ingen registrering av deltagelse.
 • Info om veibeskrivelse til startsted og parkering blir lagt ut på hjemmesida før hvert løp.
 • Alle må følge myndighetenes pålegg i disse koronatider.
 • Skulle Myndighetene lette på arrangementskrav går vi over til å arrangere treningsløp

på vanlig måte med løp torsdag med startkontingent/tidtaking/gjeldende løp for premiering.

INFO TIL ARRANGØRENE:

 • Ved behov for kart ta kontakt med Tore Lindaas tlf. 906 04 130.
 • Kart over ferdigtegnede løyper sendes Harald Østbye (tlf 489 92 895) som pdf. på mail harald@oestbye.net. Kan ta kontakt med Marianne Sveen tlf 988 53 518 hvis det er behov for å skanne ferdigtegnede kart for å få pdf.fil.
 • Vi har 2 sett postflagg slik at arrangør nr 1 leverer til nr 3, og nr 2 til 4 osv.
 • Løypelengder og vanskelighetsgrad:

Nybegynnerløype

B/C nivå

A nivå

Sprint

1,2 – 1,5 km

2,0 – 2,5 km

2,5 – 2,8 km

Mellom

1,3 – 1,7 km

2,5 – 3,0 km

4,0 – 5,0 km

Lang

1,4 – 1,9 km

3,0 – 3,5 km

5,5 – 6,5 km

            –    Løyper for sprintarrangør: Nybegynnerløype + 1 sprintløype.

            –    Løyper for mellom: Nybegynnerløype + 1 løype på ca 4-5 km som kan kuttes ned til

løype på ca 3-3,5 km ved å ta vekk noen poster. Det tegnes to kart, ett for N-løypa og ett med mellom-løypa hvor det fremgår hvor man kan kutte. Se eksempel for 30.04.

–    Ikke satt opp løype for lang, men har noen lettløpt terreng kan de hvis ønskelig lage en 

     løype opp mot 6,5 km med mulighet til enkelt å kuttes ned til ca 3-3,5 km.

KLUBBMESTERSKAP

Treningsløpet den 10/9-2020 inngår som klubbmesterskap med Thorsteinn Sigurjonsson arrangør

hvis det lar seg gjøre å arrangere på vanlig vis.