For å bli medlem i EOK kan du enten ta kontakt via «kontakt oss» i menyen eller kontakte Harald Østbye direkte på:

Telefon: +47  48992895

E-post: harald@oestbye.net

Kontingenter for 2023:

Familie: 400,- kr, 2 voksne pluss egne barn til og med det året de fyller 20.

Voksen: 200,- kr

Barn til og med det året de fyller 20: 150,- kr

 Ingen innbetaling før du får tilsendt faktura.