For å bli medlem i EOK kan du enten ta kontakt via “kontakt oss” i menyen eller kontakte Harald Østbye direkte på:

Telefon: +47  48992895

E-post: harald@oestbye.net

Kontingenter per 2019:

Familie: 300,- kr, 2 voksne pluss egne barn

Voksen: 150,- kr

Barn til og med det året de fyller 20: 100,- kr

Kontingenten betales inn til kontonummer:

1820.30.83080