Det er fra 01. januar 2009 krav om politiattest for de som i EOK:
– Sitter i styret
– Er trenere, instruktører, lagledere

Ansvarlig for dette i EOK er:

XXXXXXX ??? XXXXXX

Den ansvarlige har taushetsplikt.

 

For informasjon om søknadsprosess og retningslinjer gå til:

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx